Panel „The best way to produce in 2023“

Zveme vám na mezinárodní online panel, The best way to produce in 2023, který se koná 10. ledna 2023 od 14:00 a nabídne nejnovější trendy v audiovizuální produkci včetně případových studií (LiveNow by Fox a EU Football).