Panel „In 2023, Create TV Channels in cloud“

Zveme vám na mezinárodní online panel, In 2023, Create 24/7 OTT TV Channels using the cloud, který se koná 12. ledna 2023 od 14:00 a ukáže, jak v minimálním čase, s minimálními náklady a nároky na personál nastartovat libovolné množství globálních i tematických TV kanálů. Zaměří se také na nástroje, které vám umožní maximalizovat příjmy z reklamních kampaní.